• Kullanım Koşulları
  • Site, Sitedeki sair içeriğin Kullanıcı tarafından görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. Kullanıcı, Site üzerinde yalnızca yürürlükteki yasalara ve genel hukuk ilkelerine uygun amaçlarla işlem ve eylemlerde bulunabilir.
  • Kullanıcı, Site dâhilinde bulunabilecek olan metin, görsel ve işitsel imgeler, veri tabanları ve benzeri dosyalar da dahil olmak üzere hiçbir içeriği kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini ve de hiçbir şekilde Yönetim ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak Sitenin kapsamı çerçevesinde rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
  • Sitemize açılan konuların başka sitelerden kopyalayarak yapıştırılması yöntemini kullanan üyelerin hesapları dondurulacaktır.
  • Site dâhilinde üçüncü kişiler ya da Üyeler tarafından sağlanan içeriklerden ve de Yönetim dışındaki her türlü İçerik Sağlayıcı tarafından oluşturulan içeriklerden dolayı Yönetimin, işbirliği içinde bulunabileceği ya da reklam aldığı kurumların, Yönetim çalışanlarının ve yöneticilerin hiçbir şekil ve şart altında sorumluluğu bulunmamaktadır.
  • Yönetim, Üyeler ve sair İçerik Sağlayıcılar tarafından Site üzerinden yüklenebilecek, sunulabilecek ya da sağlanabilecek içeriklerin hukuka uygunluğunu ve üçüncü kişilerin haklarını ihlal edip etmediğini araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir. Yönetim, Siteye yüklenen ve/veya sunulan içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmez. Kullanıcıların ve Üyelerin Sitedeki her türden eylem ve işleminde hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Kullanıcılara aittir.
  • Kullanıcı, Sitede Yönetimin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak ya da kişilik haklarına tecavüz eden ya da saldırı niteliğini haiz olabilecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
  • Yönetim, Site dâhilinde sunulan içeriği her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutar. Yönetim bu yöndeki yetkisini hiç kimseye önceden ya da sonradan herhangi bir şekilde ihbarda ya da bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçim ve koşulda kullanabilir.