Memnuniyet.net
Marka Değerlendirme
Anketi

Anketimize katılın!

Memnuniyet.net içerisinde bulunan markaların kategorilerinde en iyilerini seçmek için düzenlediğimiz anketimize katılın. Tüm kategorilerdeki markalara puan verebilirsiniz. Fakat bir markaya sadece bir sefer oy kullanabilirsiniz. Oylamalar sonucunda kategorisinde birinci olan markalar açıklanacaktır.


İstanbul: Türkiye'de yer alan şehir ve ülkenin 81 ilinden biridir. Ülkenin en kalabalık, ekonomik, tarihi ve sosyo-kültürel açıdan en önemli şehridir.

Ankara: Ankara, Türkiye'nin bir ili, başkenti ve en kalabalık ikinci şehri.

İzmir: İzmir, Türkiye'nin 81 ilinden biri ve en kalabalık üçüncü şehri.

Antalya: Antalya, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık beşinci şehri. 2016 sonu itibarıyla İl Nüfusu: 2.328.555'dir.

Konya: Konya, Türkiye'nin yüz ölçümü bakımından en büyük ili ve en kalabalık yedinci şehri.

Sivas: Sivas, İç Anadolu'nun en eski ve önemli kentlerinden biridir.

Trabzon: Trabzon, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık yirmi dokuzuncu şehri.

Siirt: Batısında Anadolu, Güneyinde büyük Mezopotamya kültürlerinin olduğu Siirt, yaklaşık on iki bin yılı bulan geçmişiyle medeniyetler arasında bir köprü gibidir.

Bursa: Bursa, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık dördüncü şehri.

Van: Van, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık on dokuzuncu şehridir.

Edirne: Marmara Bölgesi'nin Trakya kesiminde, Yunanistan ve Bulgaristan sınırında yer almaktadır.

Diyarbakır: Diyarbakır, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık on ikinci şehri.

Sinop: Sinop, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nin orta kesiminde bulunan Sinop ili'nin merkezi olan şehirdir.

Afyonkarahisar: Mermercilik ve gıda sektöründe Türkiye içinde ve dışında isim yapmıştır. 2005 yılında eski ismi Afyon olan şehrin ismi Afyonkarahisar olarak değiştirilmiştir.

Bayburt: Bayburt, Türkiye Cumhuriyeti'nin Karadeniz Bölgesinde bulunan bir ildir. Yerli halkın önemli bir bölümünü Türkmen/Çepniler oluşturur.

Kırıkkale: Kırıkkale, Kırıkkale ilinin merkezi olan ilçedir. 1941 yılında belediye statüsüne kavuşmuştur.

Kütahya: Kütahya, İçbatı Anadolu Bölümü'nde Kütahya ilinin merkezi şehirdir. Eski kaynaklara, sikke ve yazıtlara göre Kütahya’nın antik dönemdeki adı “Kotiaeion”'dur.

Çankırı: Çankırı, Çankırı ilinin merkezi olan şehirdir.

Düzce: Düzce ili, Türkiye Cumhuriyeti'nin Karadeniz Bölgesi'nin Batı Karadeniz Bölümü'nde yer alan bir il.

Uşak: Uşak, İç Anadolu ve Ege Bölgesi arasında bir geçiş bölümünü teşkil eden İç Batı Anadolu eşiği üzerinde yer alan Uşak ilinin merkez şehridir.

Şırnak: Şırnak, eski adıyla Nuh, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Şırnak ilinin ve merkez ilçesinin yönetim merkezi olan şehirdir. Şırnak, tarihsel olarak çok eski bir geçmişe sahiptir.